Giá Bitcoin hôm nay 23/12/2022: Bitcoin test hỗ trợ 16k5 tín hiệu rõ hơn

Bitcoin hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2022

Bitcoin hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2022

BITCOIN HÔM NAY | NHẬN ĐỊNH GIÁ BTC NGÀY 23/12/2022 (BITCOIN TEST HỖ TRỢ 16K5 TÍN HIỆU RÕ HƠN);

Hello xin chào tất cả anh em đã đến với Chanel của Fam Trading. Sau tin tức tối hôm qua về GDP và Tỷ lệ nộp đơn thất nghiệp lần đầu của Mỹ, DXY đã có nhịp tăng lên lại, khiến đa số thị trường đều giảm giá trong phiên. Đối với BTC trong nhịp giá đó đã giúp BTC test lại vùng giá 16.500 USD, vùng hỗ trợ đầu tiên tỏ ra khá cứng và đẩy BTC tăng lên lại khu vực giá cũ 16.800 USD. Hiện tại trên H4 đã xuất hiện các mô hình đỉnh đáy và chúng ta chờ break các vùng giá quan trọng để xác định tín hiệu vào lệnh. Chi tiết vùng giá có đầy đủ trong video. (BTC/USDT)

Timeline video hôm nay:

Exit mobile version